Subsidie voor verduurzaming MKB

Subsidie voor verduurzaming MKB

Vanaf 1 oktober 2021 kan het MKB subsidie krijgen voor advies en ondersteuning bij energiebesparing. De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) gaat alleen over minder energieverbruik en CO2-uitstoot. Andere milieuthema’s zoals afval of MVO-thema’s horen er niet bij. De subsidie is bedoeld voor bedrijven die niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Dus bedrijven met meer dan 250 werknemers, een omzet van minstens € 10 miljoen of een energieverbruik van meer dan dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) of 50.000 kWh elektriciteit vallen buiten de boot. Die grote jongens krijgen al genoeg subsidie.

Vergoeding

Per bedrijfspand krijg je 80% van de kosten voor een externe adviseur vergoed, met een minimumvergoeding van € 400 voor alleen advies en een maximumvergoeding van € 2500 voor advies en ondersteuning bij de invoering van de maatregelen. Je krijgt het bedrag overigens alleen als je kunt aantonen dat je één of meer maatregelen uit het advies ook echt uitvoert, ook als je alleen subsidie voor het advies hebt aangevraagd. En alleen de kosten voor de adviseur worden vergoed, niet de kosten voor het invoeren van de maatregelen. Daar zijn andere subsidieregelingen voor.

Aanvraag

De subsidie vraag je achteraf aan bij de RVO. Dus ná inwinning van het advies en uitvoering van een of meer van de geadviseerde maatregelen. Al mag je dat laatste ook aannemelijk maken met een getekende offerte, dus voordat de maatregel helemaal is ingevoerd.

Maatregelen

Het gaat om maatregelen die je bedrijfspand of je bedrijfsvoering energiezuiniger maken, maar ook om duurzamer zakelijk vervoer. Zie de lijst hieronder voor wat voorbeelden.

Tabel met mogelijke energiemaatregelen voor het MKB

Waarom dan toch een adviseur?

De maatregelen hierboven zijn algemene voorbeelden. De energieadviseur geeft advies op maat voor jouw bedrijfspand. Dat begint met een nulmeting van wat je nu verbruikt en aan CO2 uitstoot, want anders weet je ook niet wat je bespaart. En daar gaat het juist om: de maatregelen moeten een meetbaar resultaat opleveren, dat wil zeggen een lagere CO2-uitstoot.

Embleem Milieubarometer

Voor zo’n nulmeting kun je de Milieubarometer gebruiken. Daarin kun je alle milieu-aspecten van je bedrijfsvoering invullen, waarna de Milieubarometer uitrekent hoeveel CO2 je uitstoot. Er zit ook een uitgebreide lijst in met allerlei mogelijke maatregelen voor verschillende sectoren, veel specifieker dan de algemene lijst hierboven. Dat invullen kun je heel goed zelf, als je er iemand voor vrij kunt maken.

Maar daar krijg je dan weer geen subsidie voor.


Hulp nodig?

Online cursus Milieubarometer zonder gedoe

Iedere twee weken duurzame tips? Schrijf je in op de nieuwsbrief!