Carolaan

CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder zonder gedoe: Snel en makkelijk naar het CO2-bewust-certificaat van de CO2-Prestatieladder.

Snel en makkelijk naar het CO2-bewust-certificaat van de CO2-Prestatieladder. Advies en begeleiding bij het hele certificeringstraject van start naar externe audit, zodat jij je kunt richten op de zaken waar je verstand van hebt.

De CO2-Prestatieladder: certificeren zonder zorgen

Steeds meer opdrachtgevers vragen wat jij onderneemt tegen klimaatverandering. Met het CO2-bewust-certificaat kun je laten zien dat je inzicht hebt in je CO2-uitstoot en dat je er aan doet wat je kunt om die omlaag te brengen, waarmee je jouw steentje bijdraagt aan een betere wereld.

Certificeren volgens de CO2-Prestatieladder is niet eenvoudig. De ladder vraagt om inzicht in je CO2-uitstoot, reductie van die uitstoot, communicatie over je inspanningen met je medewerkers en de buitenwereld en kennisdeling met andere bedrijven. Dat alles moet je vastleggen in verschillende documenten, waarna een externe auditor controleert of je plannen voldoen aan de eisen van de ladder. Na certificering controleert de auditor jaarlijks of je wel doet wat je heb vastgelegd.

De CO2-Prestatieladder kent vijf niveaus met steeds zwaardere eisen. Tot en met niveau 3 gaat het vooral om je eigen bedrijf. Op niveau 4 en 5 moet je ook kijken naar de emissies in de keten, dus van je toeleveranciers aan de ene kant en je afnemers aan de andere kant. De meeste bedrijven stappen in op niveau 3 en stoten later eventueel door naar niveau 5.

Met de juiste kennis en capaciteit in huis is het heel goed mogelijk om als bedrijf zelf te certificeren voor de CO2-Prestatieladder, met name tot en met niveau 3. Een beetje externe begeleiding maakt het traject wel een stuk gemakkelijker.

Hoe werkt de begeleiding?

Het traject begint met een startbijeenkomst op locatie of online, waarin ik uitleg wat de CO2-Prestatieladder is, hoe het certificeringstraject eruit ziet en wat er allemaal bij komt kijken. We maken afspraken over de planning, de verantwoordelijkheden en de uitvoering.

Daarna moet je zelf aan de slag met de vier pijlers van de CO2-Prestatieladder:

 • inzicht
 • reductie
 • transparantie
 • participatie

Inzicht

Je verzamelt de nodige gegevens en zet ze in de Milieubarometer. Die kun je met korting via mij bestellen. De Milieubarometer is een online tool van Stichting Stimular om je CO2-uitstoot mee in kaart te brengen, doelen te stellen en je voortgang te monitoren. Ik stel de Milieubarometer in zodat hij precies op maat is voor je organisatie, geef tips voor het invullen en ben beschikbaar voor vragen.

De Milieubarometer levert een CO2-footprint volgens de CO2-Prestatieladder en inzichtelijke grafieken die duidelijk maken waar de grootste reductie mogelijk is.

Reductie

Om de CO2-uitstoot te reduceren, zijn maatregelen nodig. In een tweede bijeenkomst organiseer ik een brainstorm om maatregelen te bedenken. Die rekenen we door in de Milieubarometer zodat we ambitieuze maar realistische doelen kunnen stellen.

Transparantie

De pijler transparantie gaat over communicatie. Je moet zowel intern als extern duidelijk maken dat je aan de slag bent met CO2-reductie. We maken een communicatieplan waarin staat hoe je dat gaat doen en wie ervoor verantwoordelijk is.

Participatie

Participatie betekent deelname aan (keten)initiatieven en (sector)programma’s die gericht zijn op CO2-reductie. Tot en met niveau 3 kun je deelnemen aan een initiatief van andere organisaties, vanaf niveau 4 moet je zelf een initiatief opzetten. Ik help je bij de keuze van een initiatief.

Wat krijg je?

 • twee bijeenkomsten bij jou op locatie waarin we alles bespreken en samen aan de slag gaan met plannen maken, maatregelen verzinnen en doelen stellen
 • een duidelijk overzicht van alle documenten en bewijsstukken die je moet leveren
 • een uitgewerkt plan van aanpak dat je verder kunt invullen en aanpassen
 • tips en ondersteuning bij het gebruik van de Milieubarometer, check of hij goed is ingevuld en hulp bij de analyse van de resultaten
 • een interne audit die duidelijk maakt of je klaar bent voor de externe auditor

En verder:

 • bewaak ik de planning
 • kijk ik kritisch mee met alle bewijsstukken, documenten en de Milieubarometer
 • kun je me via e-mail alles vragen over de ladder
 • kunnen we beeldbellen voor tips en hulp bij de barometer

Wat kost het?

De kosten voor het certificeringstraject hangen af van de complexiteit en de grootte van je organisatie. Voor begeleiding van een klein bedrijf met één vestiging en zonder moeder- of zusterbedrijven reken ik € 2995,- excl. btw. Iedere extra vestiging kost € 500,-.

Bijkomende kosten zijn:

 • een abonnement op de Milieubarometer (startabonnement € 249,- excl. btw voor één vestiging, prijspeil 2024). Je krijgt van mij een link om hem met korting aan te schaffen
 • bijdrage aan de CO2-Prestatieladder (variërend van € 6300,- voor de grootste bedrijven tot € 68,- voor een eenmanszaak)
 • externe audit. Verschilt per Certificerende Instelling, maar ze moeten zich wel houden aan de auditdagentabel van de CO2-Prestatieladder, waarin staat hoeveel dagen ze in rekening mogen brengen voor de audit
 • kosten voor deelname aan initiatief of programma
 • de uren die je erin moet steken
 • en uiteraard de kosten die je moet maken om je CO2-uitstoot te reduceren

Wil je met mij aan de slag of heb je nog vragen?

Bel me op 06-125 48 992 of stuur me een e-mail.
Ik probeer binnen een werkdag op je e-mail te reageren, maar in het ergste geval wordt het een werkdag later.

Iedere twee weken duurzame tips? Schrijf je in op de nieuwsbrief!